ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

/ ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İŞ HUKUKU

GERİ

Hanegelioğlu Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili bireysel ve kurumsal ihtiyaçlar için çalışır ve bu alandaki sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir.