İ.K.

/ İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları

Hanegelioğlu Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk olarak insan kaynakları yönetim anlayışımız; Yenilikçi, objektif, kişisel ve mesleki gelişimleri ön planda tutan, etkin bir iletişimle farklı bakış açılarını bir arada barındıran, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, çalışanların yaratıcılığından güç alan, kariyer yapmak isteyen insanların tercih ettiği bir şirket olma hedefine ulaşmaktır.

Hedefimizi sürekli yüksek tutarak, çalışanlarımızın motivasyonunun olumlu yönde gelişimine olanak vererek, çalışanlarımızın doğru pozisyonlarda istihdamını sağlayarak, gerekli görülen eğitim olanaklarını onlara sunarak, çalışanlarımız arasında fırsat eşitliğini sağlamak önceliğimizdir. Amacımız çalışanlarımızın tüm özlük hakları gözetilerek, çalışanlarımızın başarısını ve yüksek performansını ödüllendiren bir iş ortamı sağlamaktır.

En önemli başarısının insan kaynağı olduğuna inanan Hanegelioğlu ailesi, takım çalışmasına inanan,müşteri odaklı, insan güücünün yetkinliklerini sürekli geliştiren ve tüm bunları yaparken çevre ve topluma duyarlı hareket eden dinamik bir insan kaynakları yapısı oluşturmaktır.

AD/SOYAD: E-POSTA: CV EKLE: PDF Formatında CV ekleyeniz.