ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

/ ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

MARKA VE PATENT HUKUKU

GERİ

Hanegelioğlu Hukuk ve Danışmanlık Bürosu bünyesinde bulunan marka ve patent vekilleri ile müvekkillerinin marka ve patent başvurularının takibini sürdürürken, aynı zamanda fikri ve sınai haklar yönünden hukuki ve cezai süreci onlar adına yürütmektedir. Yine, uluslararası lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve yabancı markaların Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescili, itirazlarının yapılması sürecinde de müvekkillerine hizmet sağlamaktadır.