MAKALELER

/ MAKALELER

Suya Bağlı Hasarlar - Sigorta Tazminatı

GERİ

15/11/2017

Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;

1-Sigorta konusu şeyler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşmasının,

2-Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) dışında kabarmasının,

3-Yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskınının,

4-Pis suların kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından yağışlar nedeniyle geri tepmesinin,

5-Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının, riziko konusu kıymetlerde doğrudan sebep olacağı zararlar teminata ilave edilmektedir.

 

Dahili Su Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;

1- Sigorta konusu bina içindeki, su depo ve sarnıçlarının, su borularının; kalorifer kazan, radyatör ve borularının; temiz veya pis su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan sebep olduğu zararlar,

2- Yağmur sularının, kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların, çatı veya saçaktan sızması; su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olacağı zararlar,

3- Kapatılması unutulan musluklardan akan suların taşmasının doğrudan sebep olacağı zararlar,

4- Donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar,

5- Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların doğrudan sebep olacağı zararlar,

6- Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle sebep olacağı zararlar,teminata ilave edilmektedir.