MAKALELER

/ MAKALELER

Yangın Sigortası (Deprem) - Sigorta Tazminatı

GERİ

30/11/2017

Deprem dolayısıyla meydana gelen (yangın ve infilak ile yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı zararlar da dahil olmak üzere) tüm zararlar sigorta teminatının dışındadır. Ancak ek sözleşme ile  genel şartlara ve ilişik klozlara göre bu teminat kapsamına depremin alınması mümkündür.

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;

Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlarla, temeller ve istinat duvarları teminata ilave edilebilmektedir. Poliçenizin içeriğindeki teminatlar arasında deprem teminatının olup olmadığı dikkatli olarak incelenmelidir.